Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 21. yüzyıl liderleri yetiştirmenin gururunu taşıyor. Vizyon sahibi ve sorumlu liderler olmak üzere eğitim alan mezunlarımız: Eleştirel ve yapıcı bir bakış açısı, açık fikirlilik, yaratıcılık bakımından vizyoner; etik standartların çıtasını yükselttikleri, temel değerler olarak bütünlük ve dürüstlüğü sahiplendikleri ve uzun vadeli stratejide sürdürülebilirliği dikkate aldıkları için sorumlu ve inisiyatif kullanan, başkalarını harekete geçiren, firmalarının ve genel olarak toplumun menfaatine değişim yaratan liderler olarak yetişiyor. Günümüz liderleri arasında çok sayıda mezunumuzun bulunması da programlarımızın başarısını gösteriyor. Mezunlarımız, gerek çeşitli grupların üyeleri ile kapsamlı ve sürekli etkileşime olanak sağlayan, gerekse zorlu küresel pazarda mücadele etmek için çok değerli olduğu ispatlanmış küresel bir ağın parçası haline gelirler.

Executive MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı), MBA (İşletme Yüksek Lisansı), Finans Yüksek Lisansı ve Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı öğrencilerimize sunduğumuz seçkin lisans programlarından bazıları. Bu programların her birinde, öğrencilerimizi gerçek hayatta karşılaşabilecekleri belirsiz ve çalkantılı ortamlarda bilinçli kararlar almaya hazırlamak üzere akademik bilgiyi iş dünyasındaki uygulamalarla harmanlıyoruz. Öğrencilerimizi kararlarını hissedarlar, müşteriler ve toplum gibi çeşitli paydaşların menfaatleri doğrultusunda almak üzere hazırlıyoruz.

Yüksel lisans düzeyindeki programlara ek olarak, İşletme Yönetimi doktora programımız (Finans, Yönetim ve Strateji, Pazarlama, Operasyon ve Bilgi Sistemleri ve Nicel Yöntemler alanlarında uzmanlaşmış)  öğrencilerimizi akademik kariyere hazırlamak için özel olarak tasarlandı. Bu programın mezunları Hindistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, Türkiye ve ABD’de bulunan en iyi akademik kurumlar bünyesindeki pozisyonlarda görev almışlardır.

İşletme Enstitüsü’nün müfredatını sürekli olarak sorgulaması ve geliştirmesi de bir diğer önemli özelliği.  Küresel dinamiklere uyum sağlamak, temel yönetim teorilerine dayanan sağlam bir akademik yaklaşım geliştirmek ve teori ile yönetim uygulamaları arasında köprü kurmak için dışarıdan (Uluslararası Danışma Kurulu (International Board of Advisors), EQUIS ve AMBA akreditasyon ekipleri, Mezunlar) geri bildirimler almaktayız. Öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken biz de onlardan ve onların iş deneyimlerinden bir şeyler öğrenmeyi amaçlıyoruz. Bilgi paylaşımını teşvik eden teknoloji ve öğretim uygulamalarını benimseyen tüm programlarımız, etkileşimlidir. Her biri mükemmel birer eğitmen ve alanlarında tanınmış araştırmacılar olan öğretim üyelerimizin yanı sıra deneyimlerini bizimle paylaşan iş dünyasından çeşitli profesyonellerle çalışmak bizim için büyük bir gurur.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nü Türkiye’deki birçok işletme okulundan ve yakın çevresinden ayıran ve Avrupa’nın önde gelen okullarından biri konumuna getiren bir diğer faktör de gerekli bağlantıları sağlayabilme becerisi. Öncelikle modern iş ortamının disiplinler arası gerekliliklerini karşılamak üzere diğer okullarla eşsiz ve üretken bağlantılara sahibiz. Ayrıca Koç Holding, mezunlarımız ve Yönetici Geliştirme Programlarındaki etkinliklerimiz aracılığıyla kurduğumuz iş uygulamaları ile eşsiz bağlantılarımız programlarımızı iş sürecinin sınırına taşımamızı sağlıyor. Son olarak da, çeşitli uluslararası ağlar aracılığıyla sağladığımız (AMBA; CEMS; CFA; CIPS; EQUIS; GNAM; PIM; PROSCI) önemli bağlantılar öğrencilerimize gerçek anlamda küresel bir deneyim sunuyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Kilometre Taşları

1993: MBA Programı başlatıldı

1994: EMBA Programını başlatıldı

2009: Finans Yüksek Lisans Programı başlatıldı

2009: KOÇ MIM & CEMS MIM programları başlatıldı

2009: EQUIS Akreditasyonu alındı

2009: Financial Times Global Executive MBA sıralamasında Koç EMBA programı yer aldı

2012: Global Network For Advanced Management üyeliğine katılım gösterildi

2013: Modüler MBA Programı Başlatıldı

2014: Uluslararası Yönetimde Ortaklığına (PIM) katılım gösterildi

2014: Executive MBA Konseyine katılım gösterildi

2015: Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Programı başlatıldı (TECH MBA)

2016: Beş yıl süreliğine AMBA Akreditasyonu alındı

2017: Beş yıl süreliğine EQUIS Akreditasyonu yenilendi