Yurtdışında bir Dönem

KOÇ CEMS MIM öğrencileri, diğer Akademik Ortaklarda bir veya iki akademik dönem geçirirler. Öğrenciler, birçok uluslararası öğrenci ile bütünleşir ve hem sınıf içinde hem de sınıf dışında çokkültürlü öğrenim tecrübeleri edinirler.

Blok Seminer & Lansman Organizasyonu

Koç Üniversitesi CEMS MIM öğrencileri, uluslararası işletme eğitimlerine Blok Seminer olarak adlandırılan bir haftalık yoğun seminer ile başlamaktadır. Akademik ve kültürel açıdan yoğun olan Blok Seminerlerde tecrübe, program için ideal başlangıç noktasıdır.

Öğrenciler, çok kısa bir sürede, seçtikleri konuda detaylı bilgi edinirler. Blok seminerlerin ayrıca önemli bir sosyal yanı da, gelen CEMS MIM öğrencilerinin yeni sınıf arkadaşları ile tanışması ve öğrenci değişimi için ilk fırsat olmalarıdır.

Blok Seminerler, diğer CEMS üniversitelerindeki CEMS MIM öğrencilerine açıktır.

Koç Üniversitesi, istenilen müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin pazarlama stratejileri oluşturmak için müşteriler hakkında bilgilere odaklanan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Blok Semineri vermektedir. Müşteri değerini zaman içinde arttırarak, organizasyonlar, müşteri bağlılığı aracılığıyla, uzun dönem karlılığı korumaya ve arttırmaya çalışmaktadır. Bu 5 günlük Blok Seminer’de, güncel bir işletme konusunu çok yönlü olarak anlamak ve kavramak için akademik bakış açısını örnek olay analizi ve kurumsal tecrübeler ile harmanlayacağız.

CEMS Başlangıç Organizasyonu, 2. Dönemin başında her okulda düzenlenmektedir. Bir ya da iki gün süren bu faaliyet (ekip-oluşturma hafta-sonu, yetenek semineri, kültürel faaliyet veya bir gezi) süresince, öğrencilere tanışma ve sınıf ruhu oluşturma imkanı sunulmaktadır.

Yönetim ve İşletme İletişimi

CEMS MIM, geleceğin uluslararası yöneticilerine, dünya piyasalarında başarılı olmak için gerek duydukları yetenekleri sağlamak için tasarlanmıştır. İlgili yabancı dili konuşmak, müdürlerin yurtdışında etkin şekilde çalışması için şarttır. Bu sebeple, program, dil becerilerinin sınanmasında ve öğrencilerin farklı kültürlerde yaşama ve çalışma kabiliyetlerinden emin olunması konusunda titizlik ve özen göstermektedir. İşletme bağlamında bu, CEMS mezunlarının, bazı önemli görevleri profesyonel düzeyde yerine getirmeleri gerektiği anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki bağlantıdan, Yönetim ve İşletme İletişimi gereklilikleri hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz:

http://www.cems.org/mim/curriculum/management-business-communication

Yetkinlik Seminerleri

Yetkinlik seminerleri CEMS’in yönetimsel ve uygulamalı odak noktalarına örnek niteliğindedir. Yetenek Seminerleri, pratik becerilere ilişkin eğitim seminerleri olup, etkin bir profesyonel kariyere başlamak için zorunlu ve uluslararası işletme ortamına kolayca uyum sağlamak için esastır.

Daha kısa olan bu seminerler, sömestrler boyunca ve çoğunlukla CEMS kurumsal ortakları ile işbirliği içinde düzenlenir.

Öğrencilerin, toplam dört günlük Yetenek Seminerlerine (1 Koç Kredisi) (1 gün= 8 saat = 0.25 kredi) katılmaları gerekmektedir; bu seminerlerin en az iki günü “Profesyonel/İş İletişimi” olmalıdır.

Aşağıdaki bağlantıdan yetenek seminerleri hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz:

http://www.cems.org/mim/curriculum/skill-seminars

İş Projeleri

Her bir CEMS öğrencisinin 2. Dönem boyunca bir İş Projesi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Söz konusu İş Projesi 7,5 Koç Kredisine eşdeğerdir. Öğrenci grupları, sonuçları nihai bir raporda sunar ve kurumsal ve akademik dinleyici kitlesine sözlü bir sunum yaparlar.

İş projeleri, öğrencilerin uluslararası işletmedeki öğrenme sürecinin birlikte şekillendirmeyi amaçlayan üniversiteler ile şirketler arasındaki CEMS ortaklıklarını güçlendirir.

İş Projeleri, öğrenciler için gerçek yaşam öğrenim tecrübesi olarak tasarlanmışlardır. Mini danışmanlık ekiplerine benzer olan, uluslararası öğrenci ekipleri, hem kurumsal hem de akademik koçların gözetiminde gerçek hayattaki iş problemlerini çözer.

Yurtdışında Staj

Yurtdışında staj, öğrencileri, ülkelerinin dışında bir organizasyonun kültür ve süreçleri ile bütünleşerek gerçek hayat öğrenim tecrübesi sunmaktadır. CEMS MIM’in gerekliliklerini tamamlamak için on haftalık uluslararası stajın tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin söz konusu stajı programa başlamadan önce, dönem aralarında veya 2 veya 3. Dönem sonunda tamamlama imkanı bulunmaktadır. Temel amaç, akademik tecrübe ve teorik bilgileri profesyonel ve çok kültürlü bir tecrübeye dönüştürmektir.

Aşağıdaki bağlantıdan, yurtdışında staj hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

http://www.cems.org/mim/curriculum/internship