EMBA 2019 Sınıfı

Öğrenci Sayısı: 59
Yaş Ortalaması: 36

Kadın Öğrenci Yüzdesi: %25
İş Deneyimi Ortalaması: 12 Yıl

 

Lisans Eğitimi # %
Mühendislik 30 67
İşletme/Ekonomi/Finans 19 24
Diğer 10 9
Fonskiyonel Dağılım %
Üretim, Tedarik Zinciri & Lojistik 12
Satış & Pazarlama 23
Finans 14
Genel Yönetim 18
Bilişim 7
Diğer 9

 

Çok Uluslu Şirket ve Ortak Girişimlerde Çalışanlar: 81%