Öğrenci Profili
Öğrenci sayısı: 25
Ortalama iş deneyimi: 5 years  
Kadın Yüzdesi: %40
Ortalama yaş: 28 

 

Lisans Derecesi %
Ekonomi/Finans 32
Yönetim/ İşletme Yönetimi 36
Mühendislik 16
Diğer 16

 

Fonksiyonel Alan Kırımları
Finans: %12,5
Bankacılık: %33
Denetim: %17
Diğer: %37,5