Akademik Kadro

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün misyonu Türkiye'nin ve tüm insanlığın refahına katkı sağlayacak en iyi eğitimi sunmaktır. İşletme Enstitüsü, mezunlarının dünyanın heryerinde işlerinde lider, sorgulayan ve yaratıcı düşünen, sosyal sorumluluk sahibi, etik ve demokratik değerlere bağlı bireyler olmalarını arzulamaktadır.

İşletme Enstitüsü'nün araştırmaları bilgiyi yaymayı ve Türkiye ile çevresindeki entellektüel, teknolojik, ekonomik ve kültürel gelişmeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü mükkemmele ulaşmayı hedefler. En iyi akademik kadro, altyapı, uluslararası bağlantılar, araştırma performansı ve kurumsal ilişkiler ile en iyi eğitimi sağlamak esastır.