Tam Zamanlı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Burs Politikaları ve Türleri

İşletme Enstitüsü (GSB) tam zamanlı tezsiz yüksek lisans programlarına yönelik burs politikalarının hedef ve kapsamı, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Koç Üniversitesi (KU)’nin Kalite Komisyonu tarafından tanımlanan araştırma ve eğitim politikaları (https://vpaa.ku.edu.tr/kalite-komisyonu/) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlenmiştir . 

GSB, bu çerçevede, bilimsel gelişmelere dünya çapında öncü olmak ve katkı sağlamak, yeni bilgi üretimi ve üretilen bilginin toplum yararına kullanılmasını sağlamak, yüksek ahlak, sosyal farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip öğrencileri kurum bünyesine katmak, lisansüstü programlar vasıtasıyla uluslararası öğrenci sayısı ve kültürler arası çeşitliliği artırmak, ve BM Nitelikli Eğitim amacı çerçevesinde “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek” hedefiyle tam zamanlı tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencileri için burs olanakları sağlar.

Tam Zamanlı Uluslararası Yönetim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Cems MIM) Bursları

1.1 Women in Global Management Burs Programı:

A) Amaç:

GSB uluslararası yönetim alanında küresel düzeyde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek,  liderlik rollerinde kadınları güçlendirmek, yüksek akademik başarı gösteren, liderlik potansiyeli olan ve toplumlarında olumlu değişim yaratma eğilimi gösteren kadın adayları desteklemek ve onları bu rollerine yüksek öğrenim altyapısı ile hazırlamak amacıyla  Women in Global Management burs programını uygular.

B) Hedef Kitle:

Lisans programlarından mezun, henüz profesyonel deneyimi olmayan ya da kısa  deneyimli, akademik olarak yüksek başarıya sahip, yerli ve uluslararası kadın aday gruplarını hedefler.

C) Burs Kapsamı:

CEMS MIM programı öğrenim ücretinden tam muafiyet sağlar. Akademik başarı temelli bir burs türüdür. GSB beklenen niteliklerde aday olmaması durumunda söz konusu akademik yıl için burs uygulamama hakkını saklı tutar.

D) Başvuru Koşulları ve Yükümlülükleri:

 • GSB CEMS MIM programı başvuru sayfalarında belirtilen tüm başvuru belgelerini başvuru süresi içinde eksiksiz olarak başvuru portalına yüklemiş olmak,
 • En az 650 GMAT ya da eş değeri GMAT Focus/GRE puanı,
 • En az 3.3 lisans başarı notu,
 • Başvuru dosyası, bireysel mülakat ve grup iş vakası tartışmaları değerlendirmelerine bağlı olarak Kabul Değerlendirme Kurulundan “Üstün başarılı aday” olarak kabul almak.

E) Başvuru Tarihleri:

GSB, CEMS MIM programı başvuruları her yılın Ocak ayında başlar. CEMS MIM için uygulanan Women in Global Management bursu çerçevesinde başvuru yapacak olan adaylar program başvurularını 10 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar eksik dosya olmaksızın tamamlamakla yükümlüdürler. Eksik dosyalı ve/veya belirtilen başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1.2 Resilient Leaders Burs Programı

A) Amaç ve Hedef Kitle:

Bu burs programı;

 • savaş, iç savaş, uzun süreli çatışma, zorunlu göç, doğal afet gibi felaketlerle mücadele etmiş topluluk ve bölgelerden gelen, büyük zorluklarla karşılaşmış bireyler,

veya

 • aşırı mali ve sosyal baskılar altında dahi başarı ve motivasyonunu koruyabilmiş olan,

 

GSB CEMS MIM programına ilgi duyan adaylara odaklanır. GSB, bu bireylerin benzersiz bakış açıları, yetenekleri ve kararlılıkları üzerinde temellenen olağanüstü potansiyellerinin karmaşık küresel sorunlarla başa çıkmada ayırt edici ölçüde değerli olduğunu kabul eder ve bu lider adaylarının, küresel ve yerel düzeyde pozitif değişim için sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek şekilde yetişmesine yardımcı olmayı amaçlar.

B) Burs Kapsamı:

CEMS MIM programı öğrenim ücretinden tam muafiyet sağlar. İhtiyaç ve akademik başarı temelli bir burs türüdür. GSB beklenen niteliklerde aday olmaması durumunda söz konusu akademik yıl için burs uygulamama hakkını saklı tutar.

C) Başvuru Koşulları ve Yükümlülükleri:

 

 • 1.4 (A) maddesinde belirtilen koşul ve ortamları anlatan ve kanıt belgelerle destekleyen bir niyet mektubu,
 • GSB CEMS MIM programı başvuru sayfalarında belirtilen tüm başvuru belgelerini başvuru süresi içinde eksiksiz olarak başvuru portalına yüklemiş olmak,
 • En az 3.3 lisans başarı notu,
 • CEMS MIM programı başvuruları için en az 650 GMAT ya da eş değeri GMAT Focus/GRE puanı
 • Başvuru dosyası, bireysel mülakat ve grup iş vakası tartışmaları değerlendirmelerine bağlı olarak Kabul Değerlendirme Kurulundan “Üstün başarılı aday” olarak kabul almak.

D) Başvuru Tarihleri:

GSB, CEMS MIM programı başvuruları her yılın Ocak ayında başlar. CEMS MIM için uygulanan Resilient Leaders bursu çerçevesinde başvuru yapacak olan adaylar program başvurularını 10 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar eksik dosya olmaksızın tamamlamakla yükümlüdürler. Eksik dosyalı ve/veya belirtilen başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

Bilgi almak için gsb@ku.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.