University of Oxford Saïd Business School, bu yıl 17 farklı ülkeden 20 katılımcı ile ilk kez Aspen Enstitüsü “Leading With Purpose in a Networked World’” seminerine ev sahipliği yaptı. Seminer, Çehov, Plato, Borges gibi önemli düşünürlerden metin bazlı diyaloglar yoluyla katılımcıların hem içsel hem de dışa yönelik gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Deneyimli bir moderatörün yardımıyla, her katılımcı bu ortak çalışma yolculuğunda kendi yansımalarına, deneyimine ve öğrenme motivasyonuna katkıda bulunmuştur.