Koç Doktora Programının temel odağı öğrencileri, dünyadaki en üst seviye araştırma okullarından birinde yer alabilecek şekilde kendi araştırma konularında önde gelen araştırmacılardan biri haline gelmeleri için eğitmektir. Bu sebeple program sektörde çalışmayı planlayan kişiler için uygun değildir. Başarılı araştırmacılar yetiştirme hedefine ulaşmak için programın üç unsuru öne çıkar:

Öğretim Üyelerinin Kalitesi

Koç Üniversitesinin tüm öğretim üyeleri dünyadaki bilinen doktora programlarını bitirmişlerdir ve uluslararası düzeyde etkili araştırmalar yapmaktadırlar. Öğretim üyelerimiz araştırma odaklıdırlar ve kendi uzmanlık alanlarındaki en üst seviye yayınlarda yazmaktadırlar. Ayrıca, çok sayıda öğretim üyesi, en üst seviye yayınlarda yayın inceleme kurulunda temsil edilmektedirler.

Program Yapısı

Koç Üniversitesi işletme doktora programının esnek bir yapısı vardır. Örneğin pazararlama alanındaki doktora adayları tüketici davranışları, strateji veya modelleme alanlarına odaklanabilirler ve böylece doktora çalışmalarını kişiselleştirebilirler. Bu kişiselleştirme, aralarında ekonomi ve psikolojinin de olduğu ilgili dallardan dersler almayı da kapsayabilir. Ayrıca program gerekliliklerimiz, yüksek kalitede araştırma ortaya koyabilmek için temel olan kavramsal ve metodolojik becerilere odaklanmaktadır.

Öğrenci Desteği

Koç İşletme Enstitüsü öğretim üyeleri, doktora öğrencilerinin eğitimine odaklanmışlardır ve öğrencilerle ortak projelerde onlarla işbirliği yaparlar. Bu tür işbirliklerinden doğan yayınlanmış bilimsel yazılar, bu yaklaşımın başarısının bir kanıtıdır. Koç İşletme doktora programında öğrencilerin öğretme sorumlulukları son derece sınırlı tutulmuştur. Bu durum onların zamanlarını daha çok araştırma yeteneklerini geliştirmeye ayırmalarını sağlar.

Tüketici davranışları ile ilgilenen öğrenciler için 21 laboratuar istasyonuna sahip, özel bir pazarlama laboratuarımız mevcuttur. Çalışma duyurularını, katılımcı kayıtlarını ve ekstra kredi ödevlerini kaydeden bir yazılım sayesinde veri toplama işi basitleşmiştir.

Doktora öğrencilerimiz arasında destekleyici bir kültürü vurgulamaktayız ve birey olarak öğrencilerin başarısından çok grubun başarısına odaklanmış durumdayız. Bunun sonucunda oluşan destekleyici sosyal ortam, öğrencilerin meslektaşları ile değerli ilişkiler kurmalarını sağlar.

Lisansüstü Burs Yönetmeliği

Güz 2016 Öncesi Kayıt Olanlar
Güz 2016 Sonrası Kayıt Olanlar