Temel Dersler

Mikroekonomi Temel Gerekliliği

Aşağıdaki derslerden biri:

Kantitatif Metodlar Gerekliliği

Aşağıdaki derslerden biri:

Araştırma Metodolojisi Gerekliliği

Aşağıdaki derslerden biri:

Doktora Seminerleri

Pazarlama, Kantitatif Metodlar, Finans ve Operasyon Alan Seminerleri

Seçmeli Dersler

Lisansüstü dersleri danışman tarafından onaylanır

Genel Gereklilikler (kredisiz pass/fail)

Öğretme

Akademik Yazım

Araştırma Metodları ve Etik

Araştırma

Tez