MIM Çift Diploma Programı, Koç Üniversitesi ve University of South Carolina, The Darla Moore School of Business arasında imzalanan anlaşma sonucunda 2014 yılında hayata geçti. Her iki kurumdan seçilmiş öğrenciler, iki kurumun da müfredat gerekliliklerini karşılamaları durumunda Koç Üniversitesi’nden Uluslararası Yönetim Yüksek Lisansı (MIM) ve USC’den Uluslarası İşletme Yüksek Lisansı (MIB) diploması alma hakkını kazanacaktır.

Bu program; her iki kurumdaki yüksek vasıflı öğrencilere işletme yetkinliğini, kültürel ve sosyal becerilerini daha da geliştirme imkanını tanırken aynı zamanda öğrencilerin uluslararası bir perspektiften öğrenim görme ve uluslararası işgücü piyasasındaki olanaklarını arttırmaları konusunda benzersiz bir şans anlamına gelmektedir.

İki akademik yılda tamamlanması öngörülen Çift Diploma Programı kapsamında öğrenciler ilk senelerini Koç Üniversitesi’nde MIM Program gerekliliklerini karşılayarak geçirecek, ardından USC’de MIB Programını başarıyla tamamlayarak her iki kurumdan birer ayrı diploma alma hakkını kazanacaklardır.

Başvuru kriterleri

Programa başvurmak isteyen adaylar, her iki okulun da kabul kriterlerini karşılamalıdırlar.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsünün Kabul Gereklilikleri:

  • Koç Üniversitesi Uluslararası Yönetim Yüksek Lisansına başvuru
  • Gidilen tüm yükseköğrenim kurumlarının resmi okul kayıtları
  • Ana dili İngilizce olmayan öğrenciler için TOEFL sonucu (minimum TOEFL 600/100/250 )