MBA 2021 Sınıfı
Öğrenci Sayısı 57
Yaş Ortalaması 30
İş Deneyimi Ortalaması 6,2 Yıl
Kadın Öğrenci Yüzdesi 34%
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi (7 Öğrenci: Suriye, Lübnan, ABD, Bulgaristan, Azerbeycan, İngiltere, Almanya) 12%

Lisans Eğitimi
Mühendislik 65%
İşletme/Ekonomi/Yönetim Bilimleri 19%
Diğer (Sosyoloji, Eczacılık, Hukuk, İngilizce Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Finans, Siyaset Bilimi) 18%

Fonskiyonel Dağılım
Finans 25%
Üretim 15%
İş Geliştirme 12%
Denetim 9%
Yönetim 9%
Diğer (Bilgi Teknolojileri, Eczacılık, Eğitim, Hukuk, Perakende, AR-GE, Lojistik,  Ürün Yönetimi, Satış ve Pazarlama, Proje Yönetimi) 31%