MBA programı 50 kredilik, tezsiz bir programdır. Eğitim dili İngilizcedir.

  • Zorunlu Dersler

9 adet 3 kredilik ve 2 adet 1.5 kredilik zorunlu ders

  • Seçmeli Dersler

MBA: Minimum 4 Seçmeli Ders (her biri 3 kredi)

Profesyonel Yönetim Becerileri

Liderlik ve Yönetim Becerilerini Geliştirme Seminerleri (1 kredi)

Opsiyonel Koçluk Eğitimi

YÖK Projesi

Yükseköğretim Kurulu’nun yönetmelikleri ve gereklilikleri uyarınca, KOÇ MBA programı kapsamında öğrencilerin hazırlaması gereken bir YÖK Projesi bulunmaktadır.

Oryantasyon-Takım Çalışması (0 kredi)

Uygulamalı İş Projesi (6 kredi)

Uygulamalı İş projesi, bir öğretim üyesinin ve şirket temsilcilerinin rehberliği altında grup olarak öğrenciler tarafından yürütülür. Yazılı bir proje raporuyla sonuçlandırılır.