MBA 2021 Sınıfı
Öğrenci Sayısı 65
Yaş Ortalaması 29
İş Deneyimi Ortalaması 5,9 Yıl
Kadın Öğrenci Yüzdesi 52%
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi (Azerbaycan, Lüksemburg) 6,1%

Lisans Eğitimi
Mühendislik 41%
İşletme/Ekonomi/Yönetim Bilimleri 42%
Diğer 17%

Fonskiyonel Dağılım
İş Geliştirme 13%
Finans 19%
Genel Yönetim 22%
Üretim 13%
Proje Yönetimi 8%
Satış ve Pazarlama 11%
Diğer 16%