Koç Üniversitesi önde gelen eğitim şirketleri, fakülte ve yöneticiler ile işbirliği yaparak en etkin liderlik ve öz-bilinçlendirme eğitimlerini vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin, iş dünyasında ihtiyaç duyacakları yeni beceriler kazanmaları ve geliştirmeleri için tasarlanmış çeşitli ek programlar ve dersler vardır.

Liderlik için koçluk programı; koçluk yapıları, 1-1’in ve takım koçluğunun temelleri, gerçek zamanlı koçluk uygulaması ve kazanımların yansıtılması amacıyla verilen kompozisyon ödevlerinden oluşmaktadır. Programın genel amacı, Koç GSB öğrencilerine kariyerlerini yönetebilmeleri için gerekli temel profesyonel rehberliği sağlamaktır. Bu program, öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirerek ve potansiyellerini ortaya çıkararak iş ve yaşam hakkındaki görüşlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Program, 9 ay süren oturumlar halinde gerçekleştirilir. Her oturum 3 saat sürer. Bu programa katılım isteğe bağlıdır.

İletişim becerisi semineri katılımcıların topluluk önünde konuşma, sunum ve ikna etme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan iki gün süren gönüllü bir programdır. Genel amacı öğrencilerin sözlü iletişimini daha etkili hale getirmektir. Bu program katılımcılara aşağıdaki konularda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:

*Etkili sunum / sözlü iletişim ile anlatılmak isteneni anlamak,

* Bu tür sunumların nasıl hazırlanacağı konusunda gerekli becerileri kazanmak,

* İstenilen mesajı verebilmek ve kabul görmek,

* Hedef dinleyiciler üzerinde olumlu etki yapmak,

* Farklı dinleyicilere ulaşabilmek için farklı stratejilere karar vermek,

* Ortamdaki iletişim engellerinin ve zor durumların üstesinden gelebilmek.

Takım çalışması ve liderlik dersi zaman ve rekabet gibi karmaşık durumlarla karşılaşıldığında etkili takım çalışması yapılabilmesini ve liderlik becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir atölye çalışmasından oluşmaktadır.

Gruplar, özellikle çıkarlarının örtüşmemesi durumunda, iş birliği konusunda zorlanırlar. Bu atölye, iş birliği sürecinde ortaya çıkan süreç kayıplarına ve bu kayıpları önlemek amacıyla yapılabilecek uygulamalara odaklanmıştır. Katılımcılar, bu ders ile uyumsuzluk ve duygusal çatışma gibi etkili iş birliğinin önündeki engelleri keşfederek ve bu tür zorluklarla etkin bir şekilde başa çıkabilmek için liderlik stratejilerini öğreniyorlar.