MSc in Finance 2023
Öğrenci Sayısı 28
Yaş Ortalaması 27.6
İş Deneyimi Ortalaması 4.1
Kadın Öğrenci Yüzdesi %25
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi %18

Lisans Eğitimi
Ekonomi/Finans/İşletme %57
Siyaset Bilimi/Uluslararası İlişkiler %18
Mühendislik %14

Fonksiyonel Dağılım
Finans %28.5
Denetim Sektörü %25
Genel Yönetim & Üst Yönetim %27