MSc in FINANCE 2021
Öğrenci Sayısı 40
Yaş Ortalaması 27
İş Deneyimi Ortalaması 3.3
Kadın Öğrenci Yüzdesi 43%
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi 10%

Lisans Eğitimi
Mühendislik 27%
Yönetim/İşletme Yönetimi 27%
Ekonomi/Finans 43%
Diğer 3%

Fonksiyonel Dağılım
Finans 52%
Genel Yönetim 7%
Denetim 23%
Satış & Pazarlama 8%
Diğer 10%