MSc in Finance 2020 Sınıfı
Öğrenci Sayısı 26
Ortalama İş Deneyimi 4 yıl
Kadın Öğrenci Yüzdesi 27%
Yaş Ortalaması 28

Lisans Derecesi %
Mühendislik 35
Ekonomi/Finans 27
Yönetim/İşletme Yönetimi 19
Diğer(Bilgi Teknolojileri, Hukuk) 19

Fonksiyonel Alan %
Satış & Pazarlama 12
Genel Yönetim 24
Finans 24
Denetim 28
Diğer (Bilgi Teknolojileri, Hukuk) 12