Erken başvuru tarihleri: 2 Ocak 2020 – 28 Şubat 2020

Normal başvuru son tarihi: 30 Nisan 2020

Geç başvuru son tarihi: 30 Haziran 2020

 

Öğrenci Kabulleri, üç ana değerlendirme aşamasında yürütülecektir. Birinci aşamada, başvuru dosyaları ve uygunlukları değerlendirilecektir. Başvuruları doğru olan adaylar, Mart ve Nisan ayının başlarında gerçekleştirilecek olan mülakata (panel ve örnek olay incelemesi) davet edileceklerdir.

Tüm seçimler, yerel olarak yürütülecek olup kurumsal ortakların temsilcilerin katılımlarını içerecektir.

CEMS kabul kriterleri aşağıdaki gibidir:

  • Tanınmış bir üniversiteden lisans diplomasına sahip olunması;
  • TOEFL (IBT100)
  • GMAT veya GRE sonucu (min. GMAT sonucu 600 veya GRE 162). Sonuçlar 0163 kurum numarasına gönderilmelidir.
  • İkinci bir lisan yeterliliği önemlidir.
  • Başvuru formunun belirtilen şekilde doldurulması;
  • Lisans kurumundan resmi akademik transkriptin sunulması;
  • En az iki referans mektubu sunulması;**
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekontun sunulması.

*Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi veya EQUIS/AACSB tarafından onaylanan bir Üniversiteden mezunları TOEFL sınavından muaftır, Üniversite Derecesi Bölümünü doldurmaları yeterlidir.
** Referans mektupları doğrudan tavsiye sahipleri tarafından gönderilecektir.