İşletme Enstitüsü

Misyon

İşletme Enstitüsü’nün temel misyonu, uluslararası ölçekte bilimsel gelişime katkıda bulunacak araştırmaları yürütmek ve Türkiye’nin uluslararası nitelikli en yetkin mezunlarını, yaratıcı, bağımsız ve nesnel olarak düşünebilen, iyi eğitim almış, kendinden emin liderler olarak yetiştirmektir.

Diğer bir deyişle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar, uluslararası ölçekte bilimsel gelişime katkıda bulunmakta, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemektedir. Koç Üniversitesi, çalışmaları ile bilgiyi ilerletmeye ve kurumsal bir mükemmellik modeli haline gelerek, küresel ölçekte ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Temel Değerlerimiz

Mükemmellik, Dürüstlük, Adalet, Uygarlık, Yaratıcılık, Küreselcilik, Sosyal Sorumluluk, Özgünlük, Takım Çalışması ve Verimlilik’tir.

Vizyon

İşletme Enstitüsü’ nün vizyonu, dünya çapında bir eğitim sağlamak, araştırmalarda akademik mükemmelliğe ulaşmak ve toplumumuza ve global dünyaya fayda sağlamaktır. Mezunlarımız kendilerini en yüksek etik standartlara ve katılımcı demokrasinin değerlerine adamıştır, kritik düşünürler ve yaratıcı bireyler olarak ekonomik ve sosyal ilerlemede liderlik rolü alırlar.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 21. yüzyıl liderleri yetiştirmenin gururunu taşıyor. Vizyon sahibi ve sorumlu liderler olmak üzere eğitim alan mezunlarımız: Eleştirel ve yapıcı bir bakış açısı, açık fikirlilik, yaratıcılık bakımından vizyoner; etik standartların çıtasını yükselttikleri, temel değerler olarak bütünlük ve dürüstlüğü sahiplendikleri ve uzun vadeli stratejide sürdürülebilirliği dikkate aldıkları için sorumlu ve inisiyatif kullanan, başkalarını harekete geçiren, firmalarının ve genel olarak toplumun menfaatine değişim yaratan liderler olarak yetişiyor. Günümüz liderleri arasında çok sayıda mezunumuzun bulunması da programlarımızın başarısını gösteriyor. Mezunlarımız, gerek çeşitli grupların üyeleri ile kapsamlı ve sürekli etkileşime olanak sağlayan, gerekse zorlu küresel pazarda mücadele etmek için çok değerli olduğu ispatlanmış küresel bir ağın parçası haline gelirler.

Executive MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı), MBA (İşletme Yüksek Lisansı), Finans Yüksek Lisansı ve Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı öğrencilerimize sunduğumuz seçkin lisans programlarından bazıları. Bu programların her birinde, öğrencilerimizi gerçek hayatta karşılaşabilecekleri belirsiz ve çalkantılı ortamlarda bilinçli kararlar almaya hazırlamak üzere akademik bilgiyi iş dünyasındaki uygulamalarla harmanlıyoruz. Öğrencilerimizi kararlarını hissedarlar, müşteriler ve toplum gibi çeşitli paydaşların menfaatleri doğrultusunda almak üzere hazırlıyoruz.

Yüksel lisans düzeyindeki programlara ek olarak, İşletme Yönetimi doktora programımız (Finans, Yönetim ve Strateji, Pazarlama, Operasyon ve Bilgi Sistemleri ve Nicel Yöntemler alanlarında uzmanlaşmış) öğrencilerimizi akademik kariyere hazırlamak için özel olarak tasarlandı. Bu programın mezunları Hindistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, Türkiye ve ABD’de bulunan en iyi akademik kurumlar bünyesindeki pozisyonlarda görev almışlardır.

İşletme Enstitüsü’nün müfredatını sürekli olarak sorgulaması ve geliştirmesi de bir diğer önemli özelliği. Küresel dinamiklere uyum sağlamak, temel yönetim teorilerine dayanan sağlam bir akademik yaklaşım geliştirmek ve teori ile yönetim uygulamaları arasında köprü kurmak için dışarıdan (Uluslararası Danışma Kurulu (International Board of Advisors), EQUIS ve AMBA akreditasyon ekipleri, Mezunlar) geri bildirimler almaktayız. Öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken biz de onlardan ve onların iş deneyimlerinden bir şeyler öğrenmeyi amaçlıyoruz. Bilgi paylaşımını teşvik eden teknoloji ve öğretim uygulamalarını benimseyen tüm programlarımız, etkileşimlidir. Her biri mükemmel birer eğitmen ve alanlarında tanınmış araştırmacılar olan öğretim üyelerimizin yanı sıra deneyimlerini bizimle paylaşan iş dünyasından çeşitli profesyonellerle çalışmak bizim için büyük bir gurur.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nü Türkiye’deki birçok işletme okulundan ve yakın çevresinden ayıran ve Avrupa’nın önde gelen okullarından biri konumuna getiren bir diğer faktör de gerekli bağlantıları sağlayabilme becerisi. Öncelikle modern iş ortamının disiplinler arası gerekliliklerini karşılamak üzere diğer okullarla eşsiz ve üretken bağlantılara sahibiz. Ayrıca Koç Holding, mezunlarımız ve Yönetici Geliştirme Programlarındaki etkinliklerimiz aracılığıyla kurduğumuz iş uygulamaları ile eşsiz bağlantılarımız programlarımızı iş sürecinin sınırına taşımamızı sağlıyor. Son olarak da, çeşitli uluslararası ağlar aracılığıyla sağladığımız (AMBA; CEMS; CFA; CIPS; EQUIS; GNAM; PIM; PROSCI) önemli bağlantılar öğrencilerimize gerçek anlamda küresel bir deneyim sunuyor.