Sıralamalar & Akreditasyonlar

İşletme Enstitüsü olarak çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlamayı hedeflemekteyiz. Araştırma faaliyetlerimizle bilimin sınırlarını daha ileriye götürmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ekonomi, işletme ve uluslararası ilişkiler arasındaki ortak çalışmaları ve etkileşimleri, eğitim ve araştırma programlarına yansıtmak en önemli önceliklerimiz arasındadır.

 

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü uluslararası alanda geniş bir tanınırlığa sahip öğretim üyeleri, eğitim ve araştırma programları ile bilime evrensel olarak katkıda bulunan ve yetkin mezunlar yetiştiren bir fakülte olarak seçkin bir konumdadır.

Öğretim üyelerimiz araştırma alanlarının en saygın ve etki faktörü yüksek dergilerinde yaptıkları yayınlar, alınan atıflar, TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri, desteklenen araştırma projeleri açısından Türkiye’nin en önde gelen akademisyenleri arasında bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz ayrıca Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi’nde araştırmalarını sürdürerek toplumsal katkısı da yüksek çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemizin disiplinler arası çalışmaları destekleyen yapısı, teori ve pratiği dengeleyen müfredatı global bakış açısı kazandıracak şekilde, bugünün ve geleceğin liderlerinin beklentilerini karşılayacak düzeydedir.

Koç Üniversitesi Birleşmiş Milletler Sorumlu Yönetici Eğitimi İlkeleri’ni (PRME) benimsemiştir. Sürdürülebilir bir dünya için sorumlu liderler yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü ile birlikte European Foundation for Management Development (EFMD) tarafından verilen Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) Akreditasyonu’nu alan Türkiye’de ve bulunduğu bölgedeki ilk ve tek okul olmuştur. Aynı zamanda 34 farklı ülkeden sadece bir okulun üyesi olduğu seçkin CEMS Global Alliance for Management Education’ın bir parçasıdır. İşletme Enstitümüz 2021 yılı itibari ile AACSB akreditasyonunu da almış ve Enstitümüzün AMBA Akreditasyonu ile birlikte dünyadaki İşletme Okullarının %1’inden azının sahip olduğu “Üçlü Taç” (Triple Crown) olarak adlandırılan çok özel ve prestijli bir statüye de ulaşmıştır.

Sizleri Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü programlarımızı daha yakından tanımaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı

İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü