Koç'ta MBA

Modular MBA-Tech MBA-Design MBA-Health MBA

Koç Üniversitesi MBA programı iş deneyimi gerektiren, tezsiz bir programdır.
Eğitim dili İngilizcedir.
Koç MBA programının amacı, dahil oldukları organizasyon ve topluluklarda değişime katkıda bulunacak olan geleceğin dünya liderlerine bilgi, anlayış ve beceri kazandırmaktır. Koç MBA mezunları, pazar odaklı, küresel farkındalığa ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, stratejik bir amaç doğrultusunda bilgiye dayalı kararların verildiği etkin organizasyonları yönetebilen geleceğin iş liderleri olacaklardır. Mezunlarımız, genel yönetimden aralarında yatırım bankacılığı, pazarlama yönetimi ve tedarik zinciri yönetiminin de bulunduğu birçok uzmanlık alanını kapsayan geniş bir kariyer yelpazesine yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Videoyu oynat

MBA Oryantasyon Günü

Program Hakkında

Koç MBA mezunları, pazar odaklı, küresel farkındalığa ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, stratejik bir amaç doğrultusunda bilgiye dayalı kararların verildiği etkin organizasyonları yönetebilen geleceğin iş liderleri olacaklardır. 

Müfredat

Müfredat hakkında bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında bilgi için tıklayın.

Başvuru

Başvuru hakkında bilgi için tıklayın.

SSS

SSS hakkında bilgi için tıklayın.

Modüler MBA, iş hayatıyla birlikte MBA Programına devam etmek isteyen ve/veya İstanbul dışında yaşayan adaylara uygundur. 24 aylık part-time bir programdır. Dersler ayda bir kez Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere modül halinde gerçekleştirilmektedir. Ders saatleri 09:00-18:00 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kariyer gelişimleri ise koçluk çalışmaları ve seminerlerle desteklenir. Programı tamamlayan tüm öğrenciler MBA diploması almaya hak kazanırlar. MBA programı çeşitli uzmanlık alanları sunmaktadır. Bu uzmanlıklarından birini tamamlayan öğrenciler, MBA diploması yanısıra uzmanlık alanı sertifikası almaya da hak kazanırlar.

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı (Tech MBA), öğrencileri dijital çağın ihtiyaçları konusunda donanımlı MBA mezunları olmaya davet etmektedir. Bu uzmanlık alanının amacı, teknoloji yönetimi konusunda bugünün mühendislerini ve profesyonellerini geleceğin liderleri olmaları için hazırlamaktır. Program içeriğinde Tasarım Odaklı Düşünme, Teknoloji, İnovasyon ve Yönetim, Veri Analitiği ve Robot Teknolojisi, Nanoteknoloji ve Sağlık ve Stratejik Sistem Modelleme gibi dersler bulunmaktadır. Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı, öğrencilere büyük ölçekli ve komplike teknik projeler ve mühendislik operasyonlarını yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak alanında uzman yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programa çalıştığı sektörden bağımsız olarak mühendislik ve teknoloji alanlarında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler katılabilmektedir.

Tasarım Stratejisi ve Yönetimi Uzmanlık Alanı (Design MBA), yönetici olmayı hedefleyen tasarım sektörü profesyonellerini MBA mezunları olmaya davet etmektedir. Bu uzmanlık alanının amacı tasarım sektöründe çalışan profesyonelleri liderlik ve yönetim konularında geliştirmektir. Program içeriğinde Tasarım Odaklı Düşünme, UX Tasarımı, AR/VR, Stratejik Sistem Modelleme gibi dersler bulunmaktadır. Programa çalıştığı sektörden bağımsız olarak tasarım odaklı ve yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenmek ve kullanıcı deneyimi alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler katılabilmektedir.

Sağlık Yönetimi Uzmanlık Alanı (Health MBA), yönetici olmayı hedefleyen sağlık sektörü profesyonellerini MBA mezunları olmaya davet etmektedir. Bu uzmanlık alanının amacı, sağlık sektörü profesyonellerini liderlik ve yönetim konularında geliştirmektir. Program içeriğinde Robot Teknolojisi, Nanoteknoloji ve Sağlık, Stratejik Sistem Modelleme, Veri Analitiği ve Tasarım Odaklı Düşünme gibi dersler bulunmaktadır. Programa çalıştığı sektörden bağımsız olarak sağlık alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler katılabilmektedir.

MBA Programı için
Önemli Tarihler

1993: MBA Programı Başlangıcı
2009: EQUIS Akreditasyonu
2012: Global Network for Advanced Management Üyeliği
2012: EQUIS Akreditasyonunun yenilenmesi
2013: Modular MBA Programı Başlangıcı
2014: Partnership in International Management (PIM) Üyeliği
2015: Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı (Tech MBA) Başlangıcı
2016: AMBA Akreditasyonu
2017: EQUIS Akreditasyonunun yenilenmesi

Koç’ta MBA Deneyimi

0
Kadın Öğrenci
0
Ortalama Yaş
0
Ortalama İş Deneyimi Yılı

Accredited