CEMS MIM, bir ön tecrübe programı olup Uluslararası bir ortamda Uluslararası bir şirkette çalışma vizyonuna sahip lisans mezunu öğrencileri hedeflemektedir.

Ayrıca, program, kariyerlerine Uluslararası veya global bir şirkette başlamak isteyen, geleceğin muhtemel iş liderlerini hedeflemektedir. CEMS MIM’in sunduğu sonsuz fırsat ve programın “global odaklılığı” ile, öğrenciler, en etkin şekilde şirket yönetmek için gerekli beceriler ile donatılmaktadır.

CEMS MIM;

  • Akademik başarıya,
  • Bireylerarası yetkinliğe,
  • Uluslararası bir kariyere
  • Kültürlerarası ve çokkültürlü becerilere
  • Küresel vatandaşlığa,
  • Sosyal sorumluluğa,
  • Küresel Değerlere
  • Etik standartlara değer veren geleceğin liderlerini yetiştirmektedir. 2013-14 Akademik Yılında CEMS
  • Programına 29 öğrenci kabul edilmiştir.

CEMS MIM Öğrencilerinin, sosyal sorumlu lider vizyonuna sahip olması ve aşağıdaki “CEMS Küresel Değerler Beyanını” imzalaması beklenmektedir.

http://www.cems.org/mim/gradings-graduation/graduation-ceremony/global-values-statement