EMBA 2023
Öğrenci Sayısı 67
Yaş Ortalaması 38
İş Deneyimi Ortalaması 14.5
Kadın Öğrenci Yüzdesi %40.30
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi %6

Lisans Eğitimi
Mühendislik %50.75
Ekonomi/İşletme/Finans %34.33
Diğer %14.93

Fonksiyonel Dağılım
Genel Yönetim %59
Finans %20
Satış & Pazarlama %7
Diğer %15