EMBA 2020 Sınıfı
Öğrenci Sayısı 52
İş Deneyimi Ortalaması 13 Yıl
Yaş Ortalaması 37
Kadın Öğrenci Yüzdesi 19%
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi (Fransa, Gürcistan) 4%

Lisans Eğitimi # %
Mühendislik 30 58
İşletme/Ekonomi/Finans 12 23
Diğer 10 19

Fonskiyonel Dağılım %
Üretim, Tedarik Zinciri & Lojistik 15
Genel Yönetim 19
Finans 19
Satış & Pazarlama 35
Bilgi Teknolojileri 4
Diğer 8