EMBA 2021 SINIFI
Öğrenci Sayısı 39
Yaş ortalaması 36.5
İş Deneyimi Ortalaması (Yıl) 12
Kadın Öğrenci Yüzdesi 31%
Uluslararası Öğrenci Yüzdesi 7,6%

Lisans Eğitimi
Mühendislik 44%
İşletme/Ekonomi/Finans 33%
Diğer 23%

FONKSİYONEL DAĞILIM
Finans 36%
Genel Yönetim 26%
Üretim, Tedarik Zinciri & Lojistik 10%
Satış & Pazarlama 10%
Bilgi Teknolojileri 5%
Diğer 13%