Koç Üniversitesi MBA programı iş deneyimi gerektiren, tezsiz bir programdır. Eğitim dili İngilizcedir.

Tam zamanlı (MBA) ve Yarı Zamanlı (Modüler MBA) olmak üzere iki farklı formatta yürütülmektedir.

Koç MBA programının amacı, dahil oldukları organizasyon ve topluluklarda değişime katkıda bulunacak olan geleceğin dünya liderlerine bilgi, anlayış ve beceri kazandırmaktır. Koç MBA mezunları, pazar odaklı, küresel farkındalığa ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, stratejik bir amaç doğrultusunda bilgiye dayalı kararların verildiği etkin organizasyonları yönetebilen geleceğin iş liderleri olacaklardır. Mezunlarımız, genel yönetimden aralarında yatırım bankacılığı, pazarlama yönetimi ve tedarik zinciri yönetiminin de bulunduğu birçok uzmanlık alanını kapsayan geniş bir kariyer yelpazesine yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Modüler MBA, iş hayatıyla birlikte MBA Programına devam etmek isteyen ve/veya İstanbul dışında yaşayan adaylara uygundur. 24 aylık part-time bir programdır. Dersler ayda bir kez Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere modül halinde gerçekleştirilmektedir. Ders saatleri 09:00-18:00 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kariyer gelişimleri ise koçluk çalışmaları ve seminerlerle desteklenir.

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı (Tech MBA), öğrencileri dijital çağın ihtiyaçları konusunda donanımlı MBA mezunları olmaya davet etmektedir. Bu uzmanlık alanının amacı, teknoloji yönetimi konusunda bugünün mühendislerini ve profesyonellerini geleceğin liderleri olmaları için hazırlamaktır. Program içeriğinde Tasarım Odaklı Düşünme, Bulut Bilişim, Proje Yönetimi, Teknoloji, İnovasyon ve Yönetim, Veri Analitiği ve Robot Teknolojisi, Nanoteknoloji ve Sağlık gibi dersler bulunmaktadır. Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı, öğrencilere büyük ölçekli ve komplike teknik projeler ve mühendislik operasyonlarını yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak alanında uzman yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programa çalıştığı sektörden bağımsız olarak mühendislik ve teknoloji alanlarında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler katılabilmektedir.

Tasarım Stratejisi ve Yönetimi Uzmanlık Alanı (Design MBA), yönetici olmayı hedefleyen tasarım sektörü profesyonellerini MBA mezunları olmaya davet etmektedir. Bu uzmanlık alanının amacı tasarım sektöründe çalışan profesyonelleri liderlik ve yönetim konularında geliştirmektir. Program içeriğinde Tasarım Odaklı Düşünme, UX Tasarımı, AR/VR, Stratejik Sistem Modelleme gibi dersler bulunmaktadır. Programa çalıştığı sektörden bağımsız olarak tasarım odaklı ve yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenmek ve kullanıcı deneyimi alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler katılabilmektedir.

Sağlık Yönetimi Uzmanlık Alanı (Health MBA), yönetici olmayı hedefleyen sağlık sektörü profesyonellerini MBA mezunları olmaya davet etmektedir. Bu uzmanlık alanının amacı, sağlık sektörü profesyonellerini liderlik ve yönetim konularında geliştirmektir. Program içeriğinde Sağlık Sistemleri Operasyonları, Biyoinformatik, Robot Teknolojisi, Nanoteknoloji ve Sağlık, Stratejik Sistem Modelleme, Veri Analitiği ve Tasarım Odaklı Düşünme gibi dersler bulunmaktadır. Programa çalıştığı sektörden bağımsız olarak sağlık alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler katılabilmektedir.

MBA Programı için Önemli Tarihler

1993: MBA Programı Başlangıcı

2009: EQUIS Akreditasyonu

2012: Global Network for Advanced Management Üyeliği

2012: EQUIS Akreditasyonunun yenilenmesi

2013: Modular MBA Programı Başlangıcı

2014: Partnership in International Management (PIM) Üyeliği

2015: Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı (Tech MBA) Başlangıcı

2016: AMBA Akreditasyonu

2017: EQUIS Akreditasyonunun yenilenmesi