• Özenli teorik ve analitik perspektif
  • Uluslararası kapsam
  • Eğitime Yatırımda Güçlü Kazanımlar
  • 31 Kredili tezsiz program

 

Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Zorunlu Dersler Seçmeli ve Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler

Koç Üniversitesi finans yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi beklenmektedir;

* Başarılı bir şekilde 7 zorunlu ders ve en az 5 seçmeli ders tamamlamak,

* Takım Çalışması ve Liderlik atölyesine katılmak,

* Bireysel olarak hazırlanan bir YÖK mezuniyet projesi sunmak,

* Program sonunda en az 3.00 not ortalamasına sahip olmak

YÖK Mezuniyet Projesi (1 kredi –zorunlu)

Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) düzenlemeleri ve gereklilikleri uyarınca Koç Üniversitesi Yüksek Lisans derecesi mezuniyet tezi gerektirmez, mezuniyet projesi gerektirir. Bu proje, bir öğretim üyesinin gözetiminde öğrenci tarafından bireysel olarak yürütülen araştırma dönemi projesidir. Sonuçları yazılı bir proje raporunda sunulur.

Takım Çalışması ve Liderlik Dersi

Karmaşık durumlarda etkili takım çalışması ve liderlik becerilerini zaman ve rekabetçi baskılarla geliştirmeyi amaçlayan bir atölye olarak düzenlenir.

Gruplar, özellikle çıkarlarının örtüşmemesi durumunda, iş birliği konusunda zorlanırlar. Bu atölye, iş birliği sürecinde ortaya çıkan süreç kayıplarına ve bu kayıpları önlemek amacıyla yapılabilecek uygulamalara odaklanmıştır. Katılımcılar uygunluk ve duygusal çatışma baskısı gibi etkili iş birliğinin önündeki engelleri keşfedecek ve bu tür zorluklarla etkin bir şekilde başa çıkabilmek için liderlik stratejileri keşfedeceklerdir. Bu kursa katılmak zorunludur.