Tüm Executive MBA öğrencileri, alanlarında üstün bir başarı geçmişine sahiptir. 17 aylık yoğun program süresince edindikleri bilgi ve yetenekler, onları şirketlerinin başarılarına daha çok katkıda bulunmaları için hazırlamaktadır. Sınıfta öğrenilenler çalışma hayatında hemen uygulanabilir niteliktedir.

Örnek olay çalışması (Harvard, Kellogg, Darden, INSEAD, Koç), Simülasyon (Markstrat, Harvard Global Tedarik Zinciri Yönetimi, Cornell Simülasyon Oyunu) ve Proje Ödevi (Strateji Denetimi, Pazarlama Denetimi, İş Planı) ile Etkileşimli Öğrenim Ortamı sağlanmaktadır.

Koç Executive MBA Programı on yedi aylık bir sürede tamamlanan yoğun bir programdır. Koç EMBA programında başarılı olabilmek için olağanüstü motivasyon ve bağlılık gerekmektedir. Program çerçevesinde son derece etkin bir zaman çizelgesi takip edilmektedir. Tam zamanlı dersler boyunca, öğrenciler haftada 48 saati (Pazar günleri hariç) sınıfta geçirirler. Hafta sonu derslerinde, öğrencilerin haftada 8 saat derslerde olmaları ve bireysel ve grup çalışmalarına her hafta en az 16 saat ayırmaları beklenmektedir. Toplamda öğrenciler programın başında ve sonunda yer alan kamp dönemleri için toplam dört hafta, Uluslararası eğitim gezisi için ise bir hafta ayırmaktadırlar. 13 aylık bir süre zarfında tamamlanan dersler sonrasında öğrenciler bireysel olarak hazırlanan mezuniyet projeleri üzerinde çalışmaya başlıyorlar.

Executive MBA Programı’nda seçmeli dersler bulunmamaktadır. Müfredat 51 kredilik zorunlu derslerden ve mezuniyet projelerinden oluşur. Koç Executive MBA derecesine sahip olabilmek için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:

  • Program sonunda minimum 3.00 not ortalamasına sahip olmak
  • 51 krediyi başarıyla tamamlamış olmak
  • Uluslararası eğitim gezisi’ne katılmak
  • YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) mezuniyet projesi ve bireysel olarak hazırlanan bir mezuniyet projesi sunmak

YÖK Mezuniyet Projesi (1 Kredi-zorunlu)

Yükseköğretim Kurulunun yönetmelikleri ve gereklilikleri uyarınca; Koç Executive MBA programında, mezuniyet tezi şartı bulunmamaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için program süresi içerisinde belirlenen bir ders kapsamında mezuniyet projesi hazırlamaktadırlar.

Bireysel Mezuniyet Projesi (kredisiz-zorunlu)

13 ay süresince sunulan derslerin tamamlanması üzerine, her öğrenci bireysel bir mezuniyet projesi üzerinde dört ay süresince çalışmaya başlar. Söz konusu projenin teslimi sonrasında program tamamlanmış olur.