Adayların yüksek not ortalamaları ve test skorları, işletme veya ilgili alanlardan (örn. psikoloji, ekonomi, istatistik) lisans dereceleri ve araştırma deneyimleri bulunmaktadır. Programda belirli bir zamanda, genelde 12 ile 16 arasında öğrenci bulunmaktadır.